VÝHERCOVIA

Tu sú uverejnení všetci výhercovia od začiatku sekcii súťaže.

Výherca súťaže